Timeregistrering og fraværsregistrering bør blive både smart & dårligt: det kommer jo an på afdelingen

At overordentligt mange ansatte er gået ned med stress på grund af, at forventningerne til den individuelle person har ændret sig betydeligt, bliver det snart i hvert fald nogle gange om ugen, at man læser i diverse blade. Jeg har selv været ansat i en virksomhed, hvor medarbejderne til adskillige personalesamtaler blev vist resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering [http://danmade.dk/], og fraværsregistrering {http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/}, der var blevet opfanget vedr. vores indsats… Adskillige beskrev det som værende slet og ret ”overvågning”, samt det virkede ikke rart… At det trækker dårlige ting med sig, mener jeg helt klart! Så vores råd til alle HR-managere lyder; hold fokus på glade ansatte, frem for effektivitet!

Det er ik lyv, når jeg snakker om, at jeg er meget bekymret for fremtiden. En hel del tror, at det er ovenud eventyrligt, at der for tiden er virkelig meget fokusering på arbejdstrivsel på arbejdspladsen… Det er jeg overbevist om altid vil virke positivt på tallene på bundlinjen. Og så er alle jo lykkelige, & det må være det mest essentielle…

Men sideløbende med denne fokusering, ses ligeledes et fokus på optimering. Til at materialisere denne ekstreme effektivisering har man på næsten alle arbejds-pladser arbejdet med tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et stempelur for at have mulighed for at overvåge medarbejderne. At føle sig stresset er en af vores kulturs største livstruende sygdomme, og jeg er sikker på, at sygdommen stress kan spores direkte tilbage til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur! Yderligere er der samtidig den skrækindjagende lyd fra et såkaldt stempelur, der absolut ikke bidrager til et herligt arbejdsmiljø.

Jeg er bekymret for, at vores kultur bevæger sig den forkerte vej. Fuldstændig ligegyldig hvor jeg tager bestik af situationen, er det blevet almindeligt, at medarbejdere skal arbejde hurtigere og hurtigere… I den omsiggribende overvågning foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering ses det meget tydeligt. De ansatte nå det samme, men på meget reduceret tid… Det kan bar’ ik komme på tale, at alle arbejdere skal rammes af stress.

Tidsregistrering samt stempelur bør føles både godt og dårligt: det er beroende på arbejdspladsen

Det er stort set hver uge, at man kan læse i diverse blade, at en hel del både offentlig og privat ansatte døjer med stress på grund af, at kravene til den enkelte person har ændret sig betydeligt… Jeg har selv arbejdet et sted, hvor vi til hundrede personalesamtaler blev informeret omkring konklusionen på den tidsregistrering - danmade.dk – , timeregistrering, samt fraværsregistrering, der var blevet opfanget vedr. vores arbejdsdag… Adskillige følte det som værende slet og ret ”overvågning”, samt det føltes ej behageligt… At det er blevet for meget, er soleklart for mig… Så min opfordring til alle ledere lyder; fokusér på glade arbejdre, frem for effektivisering.

Det er slet ikke lyv, når jeg ytrer, at jeg er meget bekymret for fremtidens indretning… Adskillige tænker, at det er ret så dejligt, at der er enormt meget stillingtagen til god og dårlig arbejdsmiljø på mange arbejdspladser. Dét tror jeg når alt kommer til alt vil virke positivt på det endelige regnskab… For glade medarbejdere skaber arbejdsomme medarbejdere…

Men sideløbende med denne form for positiv ”overvågning”, ses ligeledes et fokus på optimering… Med det formål at håndhæve denne effektivisering indfører man på snart sagt alle arbejds-pladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, & et stempelur - danmade.dk/produkter/stempelur – for at kunne kontrollere om alt går til, som det skal! Stress er en af vores kulturs allerstørste sygdomme, og jeg er overbevist om, at sådanne symptomer kan spores én til én tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur. Ydermere tillægges her tilmed den stressende lyd fra et forældet stempelur, der bestemt ikke bidrager til et rart arbejds-miljø.

Jeg er bekymret for, at vores samfund bevæger sig den forkerte vej. Fuldstændig ligegyldig hvor man tager bestik af situationen, er det krævet at ansatte arbejde koloenormt meget hurtigere. I den kontinuerlige kontrollering varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering & fraværsregistrering ses det især… Vi alle skal nå nøjagtig det samme, men på virkelig meget mindre tid! Det kan simpelthen ik’ passe, at hele befolkningsgrupper skal døje med stress!